Kuny – Mustelinae

Kuny - MustelinaeKuny, respektive kunovití (Mustelinae) je podčeleď čeledi lasicovití (Mustelidae) zahrnující celkem dvanáct rodů, z nichž dva jsou v rámci české taxonomie označovány jako kuny, a to rod Martes a Eira. Do podčeledi kun však patří například i tchoří, lasice, norci či rosomáci. Výčet všech rodů v latinském názvosloví je následující: Baranogale (vyhynulý), Eira – kuna, Galictis – grizon, Gulo – rosomák, Ictonyx – zorila, Lyncodon – grizon, Martes – kuna, Mustela – lasice, Neovison – norek, Plesiogulo – prarosomák (vyhynulý), Poecilogale – zorila a Vormela – tchořík. Rody Eira a Martes pak zahrnují 15 druhů, z nichž 6 je vyhynulých.

Rod Eira

Kuna brazilská – Eira Barbara

Rod Martes

Kuna lesní – Martes martes

Kuna rybářská – Martes pennanti

Kuna skalní – Martes foina

Sobol americký (kuna americká) – Martes americana

Sobol východní (kuna japonská) – Martes melampus

Sobol asijský (kuna sobol) – Martes zibellina

Charza žlutohrdlá (kuna charza) – Martes flavigula

Charza jižní – Martes gwatkinsii

Vyhynulé druhy rodu Martes

Martes lydekkeri

Martes palaeosinensis

Martes diluviana

Martes crassa

Martes pachygnatha

Martes wenzensis

Krátká obecná charakteristika podčeledi kuny – Mustelinae

Jedná se o vůbec nejvíce zastoupenou podčeleď lasicovitých a její zástupci se vyskytují prakticky všude na světě s výjimkou Antarktidy a Austrálie. Zpravidla jsou to tvorové žijící na zemi, ale někteří zástupci mají svůj život spojený s korunami stromů (např. kuna lesní), či vodou (např. kuna rybářská). Jedná se o šelmy malého až středního vzrůstu, přičemž zcela největším ze všech je rosomák, jehož váha může přesáhnout 30 kilogramů. Jejich tělo je zpravidla protáhlé, má válcovitý tvar, hlavu relativně malou, vzhledem k velikosti těla malé končetiny a poměrně dlouhý ocas. Vzhledem k tomu, že jsou to šelmy, jedná se tvory velice rychlé, obratné a pohybově nadané. V drtivé většině případů se živí menšími obratlovci, hmyzem a ovocem. Ve volné přírodě se v České republice vyskytuje pouze kuna lesní, kuna skalní, lasice kolčava a tchoř tmavý. Občas k nám směrem od východu zavítá též tchoř stepní, jehož obvyklé území výskytu končí na hranici České republiky a Slovenska.