Obsahová a technická specifikace webu

Webové stránky Kunalesni.cz mají za cíl poskytovat všem svým návštěvníkům pokud možno co nejrozsáhlejší informace nejen o Kuně lesní, ale také o všech jejích příbuzných žijících jak na území České republiky, tak kdekoliv jinde na světě. Těžištěm obsahu je popis vzhledu a fyzických dispozic těchto zvířat, způsob života a rozmnožování, taxonomické zařazení, ohrožení ve volné přírodě a vše s výše uvedenými věcmi spojené. Na webu najdou uživatelé kromě textů také celou řadu fotografií, videí a užitečných odkazů na subjekty, které se tímto tématem také zaobírají.

Portál běží na známé bezplatné blogovací platformě WordPress, přičemž používanou šablonou je relativně oblíbený IconicOne. Celková funkčnost a uživatelská přívětivost webu je pochopitelně vylepšena instalací celé řady pluginů různého zaměření. Webhosting je zřízen u firmy Savana a portál sdílí volnou kapacitu s jinými portály skrze multihosting. Doména jako taková byla pořízena přes společnost Wedos a na její nákup byl použit wedos slevový kupon, díky kterému byly ušetřeny cenné finanční prostředky. Navzdory tomu, že se nedají náklady na provoz označit za nějak vysoké, nejsou ani nulové a je třeba je z něčeho pokrýt. Z tohoto důvodu jsou na portálu umístěny reklamní bannery od zprostředkovatelských společností Seznam a Google, díky nimž je (a doufejme, že i bude) možné stránky dlouhodobě provozovat.